Packs Vilux - PACK S BIRRETE

2 2 FOTOS 7X10 COR
COPIA EN TAMAÑO CARTEIRA A COR DA FOTO SELECCIONADA PARA A ORLA FANSE EN PACKS DE DUAS UNIDADES
1 FOTO 10X15 COR BIRRETE
FOTO 10X15 COR BIRRETE
1 ORLA 50x60
ORLA DA FACULTADE OU ESCOLA ONDE APARECEN TODOS OS ALUMNOS ASÍ COMO OS PROFESORES E OS DATOS DE DATAS E ESCUDOS QUE FAN REFERENCIA A PROMOCIÓN ESCOLA E UNIVERSIDADE A QUE PERTENCE
DITA ORLA
2 FOTO 15X20 COR
COPIA A TAMAÑO 15X20 A COR DA FOTO SELECCIONADA PARA A ORLA
1 ORLIN 30X40 BIRRETE
1 FOTO 10X15 COR
COPIA EN TAMAÑO 10X15 A COR DA A FOTO SELECCIONADA PARA A ORLA

Voltar